Yardım Hesap Numarası: 0533.10.44247     VIPPS: 105640

SAHÂBE     الصحابة

Hz. Peygamber’in sohbetine katılanlar anlamında bir terim.

Sahâbe nesli Resûl-i Ekrem’e gösterdiği bağlılık ve teslimiyet, ona verdiği destek, hem hayatında hem vefatından sonra İslâm’ın yayılması ve doğru anlaşılması için yaptığı olağan üstü çalışmalar sebebiyle dinde önemli bir yere sahiptir. Aslında sahâbe nesli fert olarak diğer insanlardan farklı bir üstünlüğe sahip olmadığı gibi mâsum ve günahsız da değildir. Ancak onların büyük bir kısmı, daha önce yaşadığı şirk hayatından nâzil olan âyetlerin direktifi ve Hz. Peygamber’in eğitimi sayesinde kurtularak yepyeni bir hayata kavuşmuş, bizzat Resûlullah’tan öğrendikleri İslâm’ı güzel bir şekilde yaşamak suretiyle kendilerinden sonra gelen ümmete birer örnek olmuştur. Bundan dolayı Resûl-i Ekrem ümmetin onları örnek almasını tavsiye etmiş ve sahâbe çizgisini getirdiği dinin ve kurduğu sistemin devamı olarak göstermiştir (Tirmizî, “Îmân”, 18). Ashabın İslâm’ı yayma ve Resûlullah’ı koruma uğrunda yaptığı fedakârlıklar kendilerinden sonra gelen nesilleri imrendirecek ve hayrette bırakacak niteliktedir. İslâmiyet onların bu davranışları sayesinde kök salıp yayılmış ve sonraki nesillere ulaşmıştır. Sahâbîlerin Hz. Peygamber’i kendilerinden sonra gelen nesillere tanıtmada önemli rol üstlendikleri bilinmektedir. Resûl-i Ekrem ve onun şahsiyeti hakkında bilinenler sahâbenin naklettiği tesbitlerden ibarettir. Eğer sahâbîler olmasaydı bugün Kur’ân-ı Kerîm dışında Hz. Peygamber ve İslâm’la ilgili güvenilir bilgi bulunmayacaktı. Kur’ân-ı Kerîm’in sûre ve âyetlerinin iniş sebepleri, hadislerin vürûd sebebi, Kur’an hükümlerinin pratik hayata tatbiki ve açıklanması ile Resûl-i Ekrem’in peygamberliği süresince yaptığı icraat ashabın nakilleri sayesinde bilinmektedir. Allah onlardan razi olsun.

Abdullah b. Mesud

ABDULLAH bin MES’ÛD   عبد الله بن مسعود   « İlk Islama giren müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere den biri. Hz. Peygamber’den sonra Kâbe’de âşikâre

Devamını Oku »

Abdurrahman b. Avf

ABDURRAHMAN b. AVF     عبد الرحمن بن عوف «Hz. Peygamber’e ilk iman eden müslümandan biri ve cennetle müjdelenen on sahâbîden biri.» İsmi: Ebû Muhammed

Devamını Oku »

Ebu Ubeyde b. Cerrah

EBÛ UBEYDE b. CERRÂH    أبو عبيدة بن الجرّاح «Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri. Aşere-i mübeşşereden olan kumandan sahâbî. «Emînü’l-ümme» Ümmetin emini lakabıyla şereflenen

Devamını Oku »

Mus‘ab b. Umeyr

MUS‘AB b. UMEYR   مصعب بن عمير «Hz. Peygamber’e ilk iman eden müslümandan biri. Hz. Peygamber tarafından Birinci Akabe Biatı’ndan sonra İslâm’ı tebliğ için

Devamını Oku »

Sa‘d b. Ebu Vakkas

SA‘D b. EBÛ VAKKĀS.  (سعد بن أبي وقّاص) «Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan. Okcularin piri. Kûfe`nin kurucusu ve valiliği. Cennetle müjdelenen on sahâbîden

Devamını Oku »

Said b. Zeyd

SAÎD b. ZEYD    سعيد بن زيد «Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri. Hz. Peygamber’e ilk iman eden müslümandan biri. Aşere-i mübeşşereden biri» İsmi: Ebü’l-A‘ver

Devamını Oku »

Talha b. Ubeydullah

TALHA b. UBEYDULLAH   طلحة بن عبيد الله «Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri. Resûlullah’ın havârisi diye bilinen on iki kişiden biri. Aşere-i mübeşşereden olan

Devamını Oku »

Ümmü Eymen

ÜMMÜ EYMEN   أمّ أيمن « Kadın sahâbî. Hz. Peygamber’in dadısı » İsmi: Ümmü Eymen Bereke bint Sa‘lebe b. Amr el-Habeşiyye Doğum: Bilinmiyor Ölüm:

Devamını Oku »

Ümmü Ruman

ÜMMÜ RÛMÂN   أمّ رومان « Ilk muslimanlardan. Kadın sahâbî. Hz. Ebû Bekir’in hanımı ve Hz. Âişe’nin annesidir » İsmi: Ümmü Rûmân bint Âmir

Devamını Oku »

Ümmü Şerik

ÜMMÜ ŞERÎK   أمّ شريك « Kadın sahâbî » İsmi: Guzeyye bint Câbir b. Hakîm el-Âmiriyye ed-Devsiyye Doğum: Bilinmiyor Ölüm: Bilinmiyor Adının Gaziyye veya

Devamını Oku »

Zübeyr b. Avvam

ZÜBEYR b. AVVÂM    الزبير بن العوّام «Hz. Peygamber’e ilk iman edenlerden ve cennetle müjdelenen on sahâbîden biri. Cennete Hz. Peygamberle  kendisine komşu olacağı

Devamını Oku »
KAPAT