Yardım Hesap Numarası: 0533.10.44247     VIPPS: 105640

Derneğimizin Kısaca Tarihçesi:

1970’li yılların başında Türkler Norveç’e işçi olarak  gelmeye başlamışlardır. Kendi aralarında yardımlaşmak, dini günler ,milli günler,kültürel faaliyetlerde bulunmak, işçi Türk’lerin manevi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, cenaze hizmeti sunmak amacıyla örgütlenme yoluna gitmiş ve bunun neticesinde de 1975 yılında, Norveç Türk İşçiler Derneği’ni kurmuşlardır. Devamında, 1980 yıllarının başlarında, Türk Kültür Derneği’ni oluşturarak, Diyanet İsleri Başkanlığı’ndan ilk din görevlisini getirmeyi başarmışlardır.

Norveç’teki Türkler, 1988-1989  yılına kadar Norveç Türk İşçiler Derneği ve Türk Kültür Derneği  çatısı altında birleşmişlerdir. Fakat, zamanla üyeler arasında; politik, ideolojik, cemaatsel görüş farklılıklarından dolayı ayrışmalara ve bölünmelere sebep olmuştur.Uzun bir dönemden sonra Norveç Türk İşçileri Derneği’nden ayrılan gruplar kendi derneklerini kurarak, geride kalan üyeler de yeni bir yapılanmaya gitmiş ve Norveç Türk İşçileri Derneği’nin yöneteceği Türk İslam Birliği’ni 1990 yılında kurmuşlardır.

1990 Yıl’ından bugüne kadar kullanmakta olduğumuz, Camii ve dernek lokalini satın alan Türk İslam Birliği, kurulduğu günden itibaren din görevlilerini, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarından temin etmektedir. Yönetim Kurulu’nu da kendi üyeleri arasından demokratik ortamda yapılan seçimlerle seçmektedir.

2018 Yıl’ı resmi kayıtlarına göre 3451 üyesi bulunmaktadır. Camii ve Lokal binalarının tapu kayıtları Danimarka Diyanet Vakfında  olması hasebiyle, yeni müstakil bir camii planlarından vazgeçmiştir. Norveç’te T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşavirliği’nin bulunmamasından dolayı, yapılanmaya geçme kararı alarak 2012 Yıl’ında şubeleşmeye geçmiştir.

  1. Şubesi Lörenskog : Türk Kültür Derneği. Burada camiisi ve dernek lokaliyle üyelerine hizmet vermektedir. Ayrıca, Camii İmam’nın konaklaması için yatırım yaparak 2014 yılında iki katlı müstakil lojman satın almıştır.
  1. Şubesi Mortensrud ( Hauketo ): Kendi üyeleri tarafından kültür derneği oluşturulmuş,Søndre Nordstrand Kültür og Dialog Forening adı altında faaliyet göstermektedir. Üyelerimizi bu bölgedede toparlanmasını sağlamak amacıyla iki tane müstakil binayı 2014 başlarında satın almıştır. Binanın birisini camii ve kültür evi olarak, diğerini de hem lojman hem de vermektedir.

Amaç ve Gayemiz:

Bugün itibariyle 3451 üyeye sahip olan derneğimiz, üyelerine İslam dinini, ahlakını ve Türk kültürünü öğretmek, Kur`an-ı Kerim kursları açmak, dini ve milli kültürümüzün amaçları doğrultusunda öğretici çalışmalar yapmak, dini ve milli gün ve geceler düzenlemek veya bu tür gün ve gecelerin mana ve önemini belirten konferanslar, seminerler veya toplantılar tertiplemek, Türk ve İslam büyüklerini tanıtıcı faaliyetler yapmak, mevcut kitap ve kaynaklar aracılğıyla kütüphane hizmeti vermek, üyeleri ile Norveç halkı arasında iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek, bu çerçevede Norveç kültürünü ve kanunlarını üyelerine tanıtmak ve üyelerine cenaze hizmetleri sunmak gayesi içindedir.

Adı geçen tüm bu hizmetler için derneğimiz, genellikle kendi camii ve lokallerini gereken durumlarda ise daha büyük ve elverişli lokaller kiralayarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İlke ve Prensiplerimiz:

Derneğimizin hizmet ve faaliyetlerinde özenle riayet ettiği temel ilke ve prensipler şunlardır:

  • Derneğimiz, Norveç Anayasası’na titizlikle riâyet eder. Hizmet ve faaliyetlerinde hür ve demokratik düzene sadıktır.
  • Oslo Türk İslam Birliği Norveçte aynı zamanda Sivil Toplum Örgütü (STK) olarak üyelerinin anavatanında ve yaşadıkları ülkede ki çıkarlarını gözetmeye gayret eder.
  • Derneğimiz, bütün siyasî partilere karşı eşit uzaklıktadır ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz.
  • Derneğimiz, çalışmalarında; diğer din mensuplarına karşı İşlâmiyet’in de temel ilkelerinden olan sevgi, saygı, hoşgörü, tolerans ve dayanışma prensiplerine uygun olarak davranır; her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı kesinlikle reddeder.
  • Derneğimiz, çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur, hem üyelerine hem de dışarıya karşı şeffaftır.
  • Derneğimiz, toplum yararına olan dinî, hayrî, kültürel ve sportif gayeler güder ve tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini fahrî olarak yürütür.
  • Derneğimiz, etnik ayrım gözetmeksizin herkese açık olup ırkçılığın her türlüsüne karşıdır.

Derneğimiz İdare Organları:

Derneğimiz idare organları şunlardır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Seçim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı.

Derneğimiz, faaliyetlerini yürütmek, yapılan bu faaliyetlerin takibini ve denetimini sağlamak amacıyla her iki yılda bir seçime giderek yukarıda adı geçen dernek organlarında görev alacak üyeleri iki yıllığına seçer. 

KAPAT