Yardım Hesap Numarası: 0533.10.44247     VIPPS: 105640

  Kişisel Bilgiler
  Adınız ve Soyadınız *
  Baba&Anne Adı *
  Doğum Yeri *
  Norveç Vatandaşlık Numarası *
  İkamet Adresi *
  Telefon Ev *


  Telefon Cep *


  E-posta *


  Cinsiyet *


  Norveç' e geliş tarihi *


  Yasal Bilgi
  Başka bir inanç derneğine üye misiniz? *
  NORVEÇ İNANÇ KANUNUNUN 8. MADDESİNE GÖRE, BİRDEN FAZLA İNANÇ DERNEĞİNE ÜYE OLUNAMAZ.
  Üyesi olduğunuz inanç derneğinden çıktığınızı gösteren belge tarafimıza verilmeden
  üyelik kaydı yapılması sorunlara yol açtığı için belge gelinceye kadar işlem yapılamaz.
  Lütfen, önce diğer inanç derneğiyle/kiliseyle olan ilişiğinizi kesiniz


  Sağlık Bilgileri
  Ciddi sağlık probleminiz var mı? *
  Evet ise Açıklayınız


  Acil Durumlar için
  Bir yakınınızın adı soyadı *

  Yakınınızın Telefonu*
  Vefat durumunda cenazenin gönderileceği adres *


  ÜYELİKLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

   Türk İslam Birliği Dernek Tüzügü

  Üyelik

  MADDE 9 :      Derneğe üyelik, başka bir inanç derneğine üye olmama şartıyla, üç türlüdür: Aktif üyelik, pasif üyelik ve onur üyeliği;

  1. Derneğe üyelik Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.
  2. Üye olmak isteyen kişi, dernek tüzügünü kabul etmeli, üye başvuru formunu doldurmalı ve Genel Kurul`ca belirlenmiş üyelik aidatını ödemeyi taahhüt

  MADDE 10 :     Aktif üyelerin 01 Mart`tan sonra doğan çocukları doğduğu yıl içinde derneğe kaydı yaptırıldığı taktirde (doğduğu yıl için ödeme yükümlülüğü olmaksızın) ertesi yıl 01 Mart tarihine kadar aktif üye statüsündedirler.

  Üyelikten Ayrılma

  MADDE 11 : Dernek üyeliğinden çıkma isteği, Yönetim Kurulu`na yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu müracaat eden üyenin  müracaatına en geç 30 gün içerisinde cevap verir. Dernek üyeliğinden çıkma isteğinde bulunan üyenin üyeligi, dilekçe tarihinden itibaren feshedilir.

  Üyelikten Çıkarılma

  MADDE 12 : Üyelik şartlarını yerine getirmeyen, tüzüğe aykırı hal ve hareketlerde bulunan ve bu tüzukte belirtilmiş olan derneğin gayelerine aykırı çalışma yapan üyeler, üyelikten ihraç kapsamına alınır. Bir üyenin üyelikten çıkarılması, ancak Yönetim Kurulu`nun Haysiyet Divanı`na başvurusu ve Haysiyet Divanı`nin onayı ile gerçekleşir. Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı’nın gerekçeli kararı ile üyeyi en geç otuz (30) gün içinde yazılı olarak haberdar eder.

  MADDE 14 :     Üyelik aidatı her yıl 1 Ocak – 01 Mart tarihleri arasında ödenir. Aidatını bu tarihler arasında ödemeyen üyeler 01 Nisan

  – 01 Mayıs tarihleri arasında % 50 zamlı ödeyerek o yıl için cenaze hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu tarihler arasında aidatını ödemeyen üye, o yıl için hem aktif üyelik statüsünü hem de cenaze hizmetlerinden yararlanabilme hakkını kaybeder.

  MADDE 15 :     a) Norveç`e yeni gelmiş veya Oslo ve Akershus Valiliği`ne yeni taşınmış olanlar, Yönetim Kurulu`na başvurup aidatını öderse, aidatını ödedikleri tarihten 90 gün sonra üyelik statüsü kazanırlar.

  1. b) Norveç’te beş (5) yıldan uzun bir süre ikamet ettiği halde TİB’e üye olmayan şahıslar, Genel Kurul’ca belirlenen bir defaya mahsus miktarı ödedikleri taktirde derneğe üye olabilirler.

  MADDE 16 :     Aktif üyelerin ödemiş olduğu yıllık aidatlar Türk İslam Birliği tarafından cenaze hizmetleri adına açılmış ilgili hesapta toplanır.

  MADDE 59 :     Norveç sınırları dışında meydana gelen ölümlerde ölen üyenin seyahat sigortası yok ise üyenin yakınlarından birine cenaze işlemleri ile ilgili orijinal makbuz karşılığı 25.000.- NOK`a kadar ödeme yapılır.

  MADDE 60 :     Norveç`te vuku bulan cenazelerin bütün masrafları (kefen, sabun vs.) Türk İslam Birliği tarafından karşılanır. Cenaze sayısı birden fazla olsa da hepsinin masrafları ayrı ayrı ödenir.

  ONLİNE BAŞVURU BİLGİLERİ
  • İnternet sitemiz aracılığı ile yapmış olduğunuz başvuralar, gerekli belgeler tarafımıza ulaşana kadar bekletilecektir.
  • Online başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz kişisel bilgilere ek olarak, IP adresiniz, tarih ve zaman vb. bilgiler sistemimize kayıt edilecektir.
  • Online üyelik başvurusu yaptığınız zaman üyelik şatlarını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.  KAPAT